Výstavba kanalizace

Aktuální stav ke dni 15.4.2011

7B Pohledec - kanalizace

Realizujeme stoku B a momentálně jsme od bodu napojení na šachtě ŠB7.
Směrem k místní části Pohledec.

pdf.png, 2,2kB Situace stavby STOKA B - projekt

pdf.png, 2,2kB Informace VAS ke kanalizačním přípojkám